employment

OUR LATEST ARTICLES

COVID-19. Suspendarea relațiilor de muncă: forță majoră sau șomaj tehnic?

1. Cadrul general
În contextul pandemiei COVID 19 și a declarării stării de urgență în România prin intermediul Decretului nr. 195 emis la data de 16 martie 2020 (Decretul 195/2020), în mod progresiv s-au emis de către autorități o serie de reglementări cu caracter normativ, menite a ține sub control răspândirea virusului și a proteja populația, precum și a minimiza efectele negative produse în plan socio-economic.

Read More