March 31, 2020

COVID-19. Simplificare acordare indemnizație șomaj tehnic. Noi categorii de persoane care beneficiază de ajutor

by Luminița Borcău in employment

Ieri, 30 martie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 (OUG 32/2020), privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 (OUG 30/2020).

Iată sumarul celor mai importante 10 modificări și măsuri adoptate prin OUG 32/2020:

(1) Acordarea indemnizației de 75% pentru șomaj tehnic către toți angajatorii eligibili conform OUG 30/2020, doar pe baza a 3 (trei) documente transmise prin poștă electronică la AJOFM: (i) cerere, (ii) declarație pe propria răspundere și (iii) lista angajaților care urmează să beneficieze (cu mențiunea că modelul de cerere și declarație urmează a fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale);
(2) Pentru angajatorii care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autorități pe perioada stării de urgență, se elimină condiția obținerii/depunerii certificatului de urgență în vederea acordării indemnizațiilor pentru somaj tehnic;
(3) Pentru angajatorii care își reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei COVID 19 se elimină condiția diminuării încasărilor cu 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, precum și condiția lipsei capacității financiare, în vederea acordării indemnizațiilor pentru somaj tehnic;
(4) Pentru angajatorii care își reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei COVID 19, se elimină restricția de acordare a indemnizației doar pentru 75% dintre angajați; în consecință, facilitatea se va extinde la toți salariații afectați;
(5) Plata indemnizației de 75% pentru șomaj tehnic se va efectua direct către angajatori în conturile bancare ale acestora (deci nu pe bază de decont), în cel mult 15 zile de la depunerea celor 3 (trei) documente, angajatorii având oligativitatea de a achita salariaților indemnizațiile în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în cont;
(6) Se clarifică faptul că angajatorul are posibilitatea (deci nu obligația) de a achita către salariați diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (în măsura în care suma acordată de stat și plafonată conform OUG 30/2020 nu acoperă valoarea salariului de bază);
(7) Se clarifică situația angajaților cu mai multe contracte individuale de muncă, după cum urmează:

(i) cei care au cel puțin un contract activ pe durata stării de urgență, cu normă întreagă, nu vor beneficia de indemnizația acoperită de stat;
(ii) cei care au toate contractele suspendate, vor beneficia de indemnizația aferentă contractului cu drepturile salariale cele mai avantajoase;

(8) Se introduc noi categorii de persoane care beneficiază de indemnizația de 75%, după cum urmează:

(i) alți profesioniști, cu sau fără scop lucrativ, așa cum sunt reglementați prin art. 3, alin. (2) din Codul Civil[1], precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19, pe perioada stării de urgență, beneficiază din bugetul de stat, în baza declarației pe proprie răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020;
(ii) persoanele prevăzute la art. 671 (1), literele a) – c)[2] din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19, beneficiază din bugetul de stat, de o indemnizație de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020;
(iii)persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea 8/1996, care întreup activitatea ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19, beneficiază pe perioada stării de urgență din bugetul de stat, prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, de o indemnizație de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

(9) Pentru categoriile de persoane de la punctul 8, literele (i) și (iii) de mai sus (i.e. alti profesioniști și cei care realizează venituri din drepturi de autor), plata se efectuează prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și structurile sale județene subordonate, direct în conturile bancare deschise la bănci de către beneficiarii indemnizației. Beneficiarii vor depune electronic la agențiile pentru plăți teritoriale, până pe data de 10 a lunii curente, pentru plata din luna anterioară: (i) o cerere, (ii) declarație pe propria răspundere și (iii) o copie a C.I. Plata se va efectua in maxim 10 zile de la depunerea actelor. Modelul de cerere și declarație urmează a fi aprobat prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort.
(10) Pentru categoriile de persoane de la punctul 8, litera (ii) (i.e. cei care desfășoară activitate sportivă), plata se efectuează către structurile sportive care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă. Pentru plata indemnizației, structurile sportive vor depune electronic la agențiile pentru plăți teritoriale, până pe data de 10 a lunii curente, pentru plata din luna anterioară: (i) o cerere, (ii) declarație pe propria răspundere și (iii) lista cu participanții la activitatea sportivă cărora li s-a suspendat activitatea. Plata se va efectua in maxim 10 zile de la depunerea actelor. Modelul de cerere și declarație urmează a fi aprobat prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort.

NOTE

[1] Conform art. 3 din Codul Civil:
(2) Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere.
(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate, ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

[2] Coform art. 671 alin. 1), literele (a), (b), (c) din Legea 69/2000, participanții la activitatea sportivă pot fi: (a) sportivi; (b) antrenori; (c) medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători.