Bădescu Gabriela-Mirela-Cabinet de Avocat (Agentul) este agent mandatat de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), în calitate de operator autorizat al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM):

(i) să efectueze serviciul de înscriere a formularelor aviz (de ipotecă, fiducie, specific, creanțe securitizate, obligațiuni ipotecare, etc.) în RNPM,
(ii) să efectueze căutări RNPM, și
(iii) să elibereze copii certificate după înregistrările efectuate.

RNPM este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidenţă a priorităţii în caz de executare silită, de publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară (Legea 297/2018) coroborate cu prevederile Legii concurenței nr. 21/1996 în ceea ce privește prețurile (tarifele) prescrise de UNBR pentru asigurarea eficienței economice a activității în RNPM.

Procedura de înregistrare

Înregistrarea presupune completarea de către solicitant a formularului tip aferent înregistrării respective. Formularele tip sunt disponibile pe site-ul RNPM la secțiunea Formulare.

Solicitantul trebuie să transmită către Agent:

(i) formularul de înscriere semnat, și
(ii) copia actului de identitate sau împuternicire avocațială/mandat emis cu respectarea prevederilor legale, în cazul în care solicitantul este reprezentantul convențional al uneia dintre părți.

În conformitate cu prevederile art. 35 (4) din Legea 297/2018, Agentul va înregistra avizul conform datelor din formularul de înscriere, fără a face verificări cu privire la corectitudinea informațiilor, concordanța dintre avizul de înscriere și faptele juridice care stau la baza acestuia sau cu privire la valabilitatea acestor acte juridice.

IMPORTANT

În data de 4 noiembrie 2021, Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art.4 alin. (3) din Legea nr.297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, sunt neconstituţionale. Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt următoarele:

„Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.”

În data de 16 februarie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții Constituționale nr. 748/04.11.2021 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate. De la aceeași dată, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept, fiind lipsite de efecte juridice de la data de 2 aprilie 2022. Decizia este definitivă și general obligatorie.

Taxe

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 297/2018, solicitanţii serviciilor de înregistrare în RNPM trebuie sa achite o taxă de înscriere. Valorile taxelor de înscriere a avizelor pe fiecare categorie și tip de aviz sunt disponibile pe site-ul RNPM la sectiunea Taxe si Tarife. Taxa este scutita de TVA.

Ipoteci mobiliare
Denumire Valoare
Aviz Inițial 40 lei
Aviz de Cesiunea Creanței 30 lei
Aviz Extindere 30 lei
Aviz Intentie 0 lei
Aviz Modificator 30 lei
Aviz Nulitate 20 lei
Aviz Prelungire 30 lei
Aviz Reducere 30 lei
Aviz Stingere 20 lei
Aviz Transformare 40 lei
Aviz Executare 30 lei
Aviz Preluare 30 lei
Aviz de Schimbare a rangului ipotecilor 60 lei
Aviz de Menținere 30 lei
Aviz de Cesiune a rangului ipotecii 60 lei
Aviz de Reactivare 0 lei
Aviz de Actualizare 0 lei
Aviz de Îndreptare a Erorii Materiale din Culpa Operatorului/Agentului 0 lei
Fiducii
Denumire Valoare
Aviz Inițial 80 lei
Aviz Acceptare 60 lei
Aviz Modificator 60 lei
Aviz Nulitate 60 lei
Aviz Stingere 60 lei
Aviz Reactivare 0 lei
Aviz de Îndreptare a Erorii Materiale din Culpa Operatorului/Agentului 0 lei
Avize specifice
Denumire Valoare
Aviz Inițial 60 lei
Aviz Modificator 40 lei
Aviz Stingere 30 lei
Aviz Nulitate 30 lei
Aviz Prelungire 30 lei
Aviz Reactivare 0 lei
Aviz de Îndreptare a Erorii Materiale din Culpa Operatorului/Agentului 0 lei
Creante securitizate
Denumire Valoare
Aviz Inițial 40 lei
Aviz Modificator 30 lei
Aviz Extindere 30 lei
Aviz Reducere 30 lei
Aviz Stingere 20 lei
Aviz Nulitate 20 lei
Aviz Prelungire 20 lei
Aviz Reactivare 0 lei
Aviz de Îndreptare a Erorii Materiale din Culpa Operatorului/Agentului 0 lei
Obligatiuni ipotecare
Denumire Valoare
Aviz Inițial 40 lei
Aviz Modificator 30 lei
Aviz Extindere 30 lei
Aviz Reducere 30 lei
Aviz Stingere 20 lei
Aviz Nulitate 20 lei
Aviz Prelungire 20 lei
Aviz Reactivare 0 lei
Aviz de Îndreptare a Erorii Materiale din Culpa Operatorului/Agentului 0 lei

 

Tarife

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 297/2018 pentru prestarea operaţiunilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date şi pentru celelalte servicii accesorii Agentul va percepe un tarif minim cu cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat şi Autorităţii de Supraveghere pentru fiecare tip de aviz de înscriere. Agentul poate percepe prețuri (tarife) pentru prestarea serviciilor în regim de urgență, cu respectarea dispozițiilor legale. La tariful perceput de Agent se adaugă TVA.

We help you excel

Get in touch

Al. Valea Prahovei nr. 5, Bl. 9S14, sc. 1, et. 3, ap. 37, București, sector 6
gabriela.badescu@belegal.ro