April 20, 2020

COVID-19. Anularea călătoriei și polițele de asigurare

by Gabriela Bădescu in insurance

1. Cadrul general

În data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că numărul infectărilor cu virusul SARS-CoV-2 se califică pentru a fi declarată pandemie. Astfel, fiind vorba despre o epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând mai multe țări și continente, anularea călătoriilor care nu sunt necesare se recomandă sau se impune, după caz, ca o măsură de siguranță la nivel mondial.

2. Pandemia și polițele de asigurare de călătorie

Încă de la momentul la care virusul SARS-CoV-2 era prezent doar în China, un procent foarte mare de călătorii au fost anulate, nu doar în contextul interdicțiilor impuse de autorități ca urmare a declarării stării de urgență ci și ca o opțiune personală a călătorilor.

2.1 Cererile de despăgubire ca urmare a anulării călătoriei

În cazul în care a fost achiziționată o poliță de asigurare care acoperă daunele suferite ca urmare a anulării călătoriei, iar pandemia nu este prevăzută in condițiile de asigurare, în analiza cererilor de despăgubire se pot avea în vedere 2 momente.

2.1.1 Anterior datei de 11 martie 2020

Dacă cererea de despăgubire a fost formulată înainte ca epidemia să fie declarată pandemie, pentru a identifica dacă evenimentul este acoperit de polița de asigurare de călătorie trebuie avut în vedere (i) dacă la destinatie erau sau nu confirmate cazuri de Covid-19 și (ii) dacă în țara de reședință erau sau nu restricții oficiale de călătorie.

În situația în care la destinație nu erau confirmate cazuri de Covid-19 și nu era în vigoare nicio restricție de călătorie, un asigurător poate considera că anularea a fost o opțiune personală, subiectivă a asiguratului.

Astfel, nefiind vorba de un eveniment viitor și imprevizibil, așa cum este definit de prevederile legale în materia asigurărilor, o cerere de despăgubire formulată în acest context poate fi declinată de asigurător.

Pe de altă parte, chiar și anterior declarării de către OMS a pandemiei au existat restricții oficiale de călătorie, e.g. – începând cu data de 9 martie 2020, ora 12:00 și până în data de 23 martie 2020 cursele aeriene spre și din Italia au fost suspendate (ulterior au fost luate alte măsuri).

În astfel de situații, daunele care rezultă din cereri de despăgubire care au ca obiect anularea călătoriilor în zone unde erau restricții oficiale de călătorie pot fi acoperite de un asigurător.

2.1.2 Ulterior datei de 11 martie 2020

Declararea pandemiei de către OMS nu a determinat restricții către toate destinațiile, la data redactării acestui articol fiind o serie de destinații către care se poate circula liber.

În plus, în Decretul 195/2020 emis la data de 16 martie 2020 de către Președintele României (Decretul 195/2020), printre măsurile și restricțiile impuse, se regăsește si restrângerea unor drepturi, printre care dreptul la liberă circulație.

Trebuie menționat că, toate aceste restricții au avut o aplicare graduală. Astfel, limitarea sau interzicerea circulației persoanelor în sau spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective a fost pusă prima dată în aplicare în data de 18 martie 2020 prin Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri (Ordonanța militară 1/2020).

Prin urmare, cererile de despăgubire formulate ulterior datei de 11 martie 2020 trebuie raportate la contextul existent la momentul formulării.

3. Este pandemia Covid-19 forța majoră?

Faptul că a fost deja declarată pandemie de către OMS poate fi calificat de o instanță de judecată ca un caz de forță majoră. Pandemia fiind de notorietate, în conformitate cu prevederile Codului de procedura civilă, asiguratul nu va mai putea fi obligat sa obțină un certificat de forță majoră.

Ca regulă generală, dacă forța majoră este acoperită de polița de asigurare de călătorie, cererile de despăgubire primite după data la care a fost declarată pandemia se pot considera anulări de călătorie ca urmare a unui eveniment de forță majoră.

4. Scenarii posibile

Fiind o poliță de asigurare facultativă, fiecare asigurător are în termenii și condițiile de asigurare propriile particularități, în special în ceea ce privește acoperirile, excluderile și notificările de daună. Este extrem de important ca, pentru analiza corectă a unei cereri de despăgubire să se aibă în vedere termenii și condițiile specifici/specifice asigurătorului care a emis polița de asigurare.

Mai jos sunt câteva scenarii generale care pot fi avute în vedere de asigurători când analizează o cerere de despăgubire formulată ca urmare a anulării călătoriei din cauza epidemiei/pandemiei Covid-19.

4.1 Asiguratul optează să nu călătorească din cauza virusului

O cerere de despăgubire poate fi acceptată dacă:

  • Ministerul Afacerilor Externe (MAE), OMS sau autoritățile locale a/au emis interdicții de călătorie, cu excepția celor de strictă necesitate, în zona în care asiguratul plănuia să călătorească,
  • polița de asigurare de călătorie și călătoria/vacanța au fost achizitionate înainte ca posibilitatea de infectare să fie un fapt cunoscut (e.g. – vacanța în nordul Italiei care a fost achiziționată înainte de 25 februarie 2020), și
  • polița de asigurare de călătorie acoperă anularea ca urmare a unei epidemii.

În acest caz, este tot timpul important să fie verificate atenționările de călătorie emise de MAE la data formulării cererii de despăgubire.

4.2 Agenția de turism a anulat călătoria din cauza virusului

În cazul în care agenția de turism a anulat călătoria din cauza virusului este în primul rând obligația acesteia să ofere o alternativă, astfel ca asigurătorul poate:

  • să schimbe perioada de asigurare,
  • să schimbe călătoria către destinația aleasă de asigurat ca alternativă, destinație unde este sigur să călătorească; această schimbare poate determina și o modificare a primei de asigurare, după caz.

4.2.1 Pachetele de călătorie

Cu privire la pachetele de călătorie, există posibilitatea ca asiguratul să fie despăgubit de agenția de turism, fără plata unei penalități. Despăgubirea se face în baza art. 13 (3) din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, care transpune Directiva (UE) 2.302/2015 și care prevede încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în imediata vecinătate a acestuia.

În aceste condiții, asiguratul are dreptul la o rambursare completă a plăti efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la o despăgubire suplimentară.

4.3 Destinația este declarată nesigură de OMS și MAE a emis interdicții de călătorie

În cazul în care destinația este declarată nesigură de OMS și MAE a emis interdicții de călătorie, iar asiguratul alege să călătorească, asigurătorul poate decide că polița de asigurare de călătorie este nulă.

Conform prevederilor legale, caracterul aleatoriu este elementul esențial al unui contract de asigurare. Astfel că, un asigurător va putea avea în vedere doar cereri de despăgubire care rezultă din evenimente viitoare și imprevizibile.

4.4 Compania aeriană a anulat zborul sau asiguratul nu este primit la îmbarcare

Pierderile ca urmare anulării zborului trebuie solicitate de la compania aeriană care poate efectua plata acestora conform dovezilor depuse sau poate oferi zboruri alternative.

În situația în care sunt acceptate zborurile alternative, perioada de asigurare din polița de asigurare de călătorie trebuie actualizată cu noile date.

4.4.1 Carantina la destinație

Dacă asiguratul este reținut în carantină în timpul călătoriei, asigurătorul ar trebui să extindă perioada de acoperire, cu plata unei prime suplimentare, până la data la care întoarcerea în țara de reședință este sigură.

Cu privire la costuri, de regulă, acestea nu sunt acoperite de polița de asigurare în cazul în care carantina este obligatorie și este impusă de autorități. Dacă, de exemplu, asiguratul se afla pe un vas de croazieră, autoritățile locale ar trebui să suporte toate pierderile suferite de asigurat.

Cu toate acestea, pot exista situații în care asiguratul, deși în carantină obligatorie, să aibă nevoie de îngrijiri medicale, determinate de alte afecțiuni decât Covid-19, îngrijiri care sunt acoperite de polița de asigurare. O decizie de despăgubire este greu de anticipat, putând fi luată doar în contextul particularităților fiecărui eveniment.

4.5 Asiguratul are Covid-19

Polițele de asigurare de călătorie exclud răspunderea asigurătorului pentru anularea călătoriei în cazul în care asiguratul sau membrii familiei acestuia suferă de afecțiuni înaintea datei emiterii poliței de asigurare.

Înainte de analiza unei astfel de cereri de despăgubire, asiguratul are obligația de a furniza documente emise de un medic din care să reiasă dacă acesta putea călători sau dacă orice deplasare era interzisă. Decizia de acoperire va fi luată în funcție de starea de sănătate a asiguratului la momentul anulării călătoriei și raportat la celelalte aspecte descrise anterior.

5. Concluzii. Link-uri utile

Orice decizie de acoperire sau respingere a unei cereri de despăgubire, indiferent de particularitățile evenimentului, trebuie să fie luată în funcție de contextul legislativ și instrucțiunile de călătorie emise de autorități la momentul respectiv.

Mai jos este o listă, care nu este exhaustivă, a paginilor de internet unde pot fi accesate detalii cu privire la condițiile de călătorie valabile la o anumită dată:

Organizația Mondială a Sănătății
Institutul Național de Sănătate Publică din România
Ministerul Afacerilor Externe
Organizația Internațională a Aviației Civile
Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA)

NOTA

Conform Ordonanței Militare nr. 1/2020 au fost suspendate zborurile efectuate de operatori economici aerieni către și din Spania (alăturându-se astfel suspendării zborurilor către și din Italia).