May 21, 2020

RIL admis. Asigurarea RCA. Competenţa materială. Daune materiale şi morale

by Gabriela Bădescu in News

Prin decizia nr. 13 în dosarul nr. 68/1/2020, în ședința din 18 mai 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis recursul în interesul legii referitor la competenţa materială procesuală în litigiile având ca obiect plata de despăgubiri materiale şi morale formulate ca urmare a producerii  accidentelor de circulaţie.
Astfel,  ÎCCJ a pronunțat următoarea soluție:

“Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, stabileşte că: În litigiile având ca obiect plata de despăgubiri materiale şi morale formulate de terţele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie, în care calitatea procesuală pasivă o are asigurătorul RCA, iar persoana vinovată are calitatea de intervenient forţat sau de pârât alături de asigurătorul RCA, cât şi în litigiile privind acţiunile în regres formulate de asigurător împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului, competenţa materială procesuală revine secţiilor specializate. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 18 mai 2020.

Decizia urmează a fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Comunicat ICCJ